منتشر شده: 16 بهم 1399

جهت استقرار سیستم جامع اطلاعاتی مدیریت مالی

آغاز همکاری مدیریت پایدار با شرکت تجارت الکترونیک عرش‌ گستر، جهت استقرار سیستم جامع اطلاعاتی مدیریت مالی. 

در این پروژه که از ابتدای دی ماه ۹۹ آغاز شده، با تغییر بنیادین روش های اجرایی و عملیاتی سازمان‌ در فرایندهای تأمین، انبار، تولید، فروش و سفارشات و با لحاظ مالی هریک از فرآیندها،دستیابی به اطلاعات واقعی و به لحظه (real-time) و ایجاد روش های کنترل اطلاعات، به عنوان دستاورد اصلی در نظر گرفته شده است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت راهبردهای تعالی مدیریت پایدار می باشد