09:04 - 1399/11/15

در حوزه سیستم های مالی، اداری و منابع انسانی

همکاری با "شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران"

آغاز همکاری مدیریت پایدار با “شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ایران” ( smi.co.ir ) جهت بررسی وضعیت ساختار سازمانی و سیستم های اداری، مالی و منابع انسانی.

در این پروژه با توجه به ماهیت سازمان، شناخت روش های مدیریت و کنترل پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت راهبردهای تعالی مدیریت پایدار می باشد